Ledersamlinger

Samarbeid som suksessfaktor

Ved å øke innsikten i hva dine medarbeidere trenger for å yte sitt beste, kan du respondere hensiktsmessig og tilpasset. Det bygger tillit og trygghet, og legger grunnlaget for alle produktive relasjoner.

 

Ledersamlingene gir praktisk kompetanse i hvordan du kan tilpasse din kommunikasjon for å lede med letthet og uten motstand. Med effektive måter å kommunisere på, er målet å skape engasjement, selvstendighet og motivasjon hos medarbeiderne. Gjennom praktiske øvelser får du innsikt og kompetanse i hvordan du kan tilpasse din kommunikasjon på mest mulig effektive måte.

 

Hvorfor skal jeg tilpasse min kommunikasjon, er det ikke bedre at alle andre tilpasser seg?

Det hadde jo vært deilig om andre kunne endre seg for at samarbeidet kunne gå lettere. Men det viser seg å være vanskelig å tvinge gjennom endring hos andre, og fører som oftest til at man møter unødig motstand. Ved å tilpasse egen kommunikasjon, kan du oppleve å få den responsen du ønsker deg. Gjennom å lære hvordan du fanger opp andres signaler og hvordan du mest hensiktsmessig responderer, legges grunnlaget for et produktivt samspill.

 

Samlingene vil gi innsikt og kompetanse i hvordan du kan:

 

 • stimulere til utvikling og effektivt samarbeid.
 • få det beste ut av medarbeiderne og teamet.
 • forstå ulike personligheter, hvordan de fungerer sammen og hvordan tilpasse kommunikasjonen til hver enkelt.
 • skape trygghet og mestringsevne i rollen som leder og til medarbeiderne dine.

 

Ledertreningen kan i høyeste grad kan kombineres med gøy og gode opplevelser, og i samarbeid med profesjonelle aktører, legges det til rette for den rammen dere ønsker.

 

Temaer for ledersamlingene kan eksempelvis være:

 • Hvordan bygge en solid kultur som fremmer mestring og gode prestasjoner i vår organisasjon?
 • Prestasjonshemmere -og fremmere.
 • Trygge relasjoner og velfungerende team.
 • Kollektiv intelligens og samarbeidskultur.
 • Effektiv kommunikasjon og feedback-kultur som drivkraft til utvikling og høyt motiverte ansatte.
 • Stå stødig i stormen. Resiliens (motstandskraft) i stressende og utfordrende situasjoner.
 • Leder med innflytelse og tillit. Walk the talk og troverdig adferd.

 

Kontakt meg for skreddersydde ledersamlinger!

 

 

 

 

Omsett kunnskap til praktiske ferdigheter

Kontakt