Ledercoaching

Ledercoaching, individuell lederutvikling

 

Coachingen er en personlig utviklingsprosess, som gjennom regelmessige møter, støtter og utfordrer leder på veien til sine ønskede mål, relatert til egen motivasjon, utfordringer i lederrollen, endringer og egen utvikling.

Coachingforløpet er en mulighet hvor man av nøytral og fortrolig samtalepartner blir utfordret og fulgt opp på de mål leder gjerne vil nå, med ærlig og direkte feedback. Videre er det mulighet for å teste ut og prøve ideer og tanker, samt å drøfte ulike problemstillinger. Sammen belyses evner, muligheter og begrensende holdninger og/eller atferd for å styrke den enkelte. Som leder øker du din evne til å fatte beslutninger i forbindelse med gjennomføring av endringer, både personlig, forretningsmessig og i relasjon til menneskene og organisasjonen du leder.

 

Styrk din innsats og skap verdi for bedriften med målbare resultater.

 

Formål: Styrke leders innsats, praktiske lederkompetanse og innflytelse gjennom å:

  • Oppdage nye perspektiver og større mestring i utfordrende situasjoner, samt øke beslutningsevnen.
  • Tilføre økt samspill – og samarbeidskompetanse
  • Lære nye teknikker som stimulerer til økt motivasjon, høyere grad av selvledelse og samarbeid i organisasjonen.
  • Øve opp selvregulering, herunder tilpasningsevne, initiativ og personlig ansvar.
  • Gi større innsikt og forståelse i lederrollen, mestringstro, selvbevissthet og lederidentitet.
  • Heve kompetansen som leder gjennom større innsikt og forståelse.

 

Form: Individuell coaching

Ved behov: Kontakt på telefon eller e-post mellom sesjonene.

 

 

 

 

 

 

“Coaching gir deg de verktøyene og den innsikten du trenger

for å hente frem dine egenskaper og ressurser,

og hvordan du skal ta de i bruk.”

Noen brikker du vil ha på plass?

Kontakt