Coaching

I Sund Leadership ser vi på coaching som en personlig utviklingsprosess og gjør vårt ytterste for å støtte deg på veien til dine ønskede mål. 

 

Lederprosessen

 

Gjennom større innsikt, forståelse og praktisk kompetanse,  gir forutsetninger for arbeidsglede, gode prestasjoner og resultater.

Formål: Styrke leders innsats, praktiske lederkompetanse og påvirkningskraft gjennom å:

• Øke evnen til å fatte beslutninger i endringsprosesser
• Øke samspillkompetansen
• Heve kompetansen som leder gjennom større innsikt og forståelse
• Øke arbeidsgleden
• Finne balanse mellom lederrollen og livet for øvrig
• Finne din motivasjon og drivkraft
• Oppdage nye perspektiver i krevende situasjoner
• Lære teknikker for å stimulere ansatte til selvledelse og motivasjon

Som leder vil det styrke din innsats og skape verdi for bedriften med målbare resultater.

 

Form: Individuell coaching
Varighet: 15 sesjoner à 90 min i en periode på 9-12 mnd

Ved behov: Kontakt på telefon eller e-post mellom sesjonene.

 

 

 

Lederstøtte/mentoring

 

Står du i utfordrende situasjoner hvor du ønsker en sparringspartner?

Ønsker du å åpne opp for andre muligheter å løse utfordringer på?

Kunne du tenkt deg spesifikke verktøy som kunne støttet den prosessen du står i nå?

 

Eksempelvis kan denne tjenesten benyttes ved fastlåste situasjoner, konflikter, disponering/omdisponering av personalressurser o.l.

 

Lederstøtte/mentoring kan  også inngå som en naturlig forlengelse av prosessen ovenfor. Coachens rolle vil da være å bevisstgjøre leder i å ta i bruk de tilegnet ferdigheter for å holde seg «on track» samt støtte til å finne løsninger på nye utfordringer.

 

Formål:

Som leder opplever du å:

  • Mestre utfordrende situasjoner med tillit og trygghet
  • Ivareta et godt omdømme
  • Innta posisjon som en attraktiv arbeidsgiver
  • Videreutvikle og bevare kompetansen i organisasjonen
  • Bidra til utvikling og vekst
  • Ivareta lederrollen med autensitet og påvirkningskraft

 

Form: Individuell coaching
Varighet: Avtales mellom partene.

 

 

 

 

“Coaching gir deg de verktøyene og den innsikten du trenger

for å hente frem dine egenskaper og ressurser,

og hvordan du skal ta de i bruk.”

Noen brikker du vil ha på plass?

Kontakt oss for en prat!