Flokklederen

FLOKKLEDEREN

 

 Lær å lede med kraft og overbevisning med noen av verdens flotteste hester som læremestere.

 

Mer praktisk enn dette skal du lete lenge etter! Glem Powerpointpresentasjoner, flipboards og idemyldring på post-it-lapper i konferanserom. Test ut å være leder i en hesteflokk!

Fremtidens ledere evner å få frem det beste i flokken sin og som stimulerer til innovativ tenking og suverene prestasjoner……uten at de trenger å jage med pisken.

 

Vil du være en av de?

 

Gjennom tilpasset kommunikasjon, vil du oppleve mindre motstand, økt flyt og letthet, som resulterer i produktivt samarbeid mot felles mål. Gjennom praksis og øvelser du ikke finner i ordinær kommunikasjonsundervisning, får du “hands on” opplevelse av hvordan du kan tilpasse din kommunikasjon på mest mulig effektive måte.

 

Hvorfor trene kommunikasjon i en flokk med hester?

Hesten er et flokkdyr med et høyt utviklet nervesystem som reagerer instinktivt og umiddelbart på impulser fra omgivelsene. Den umiddelbare feedbacken fra hesten forteller oss hvordan vi kan tilpasse vår egen kommunikasjon for å kunne lede an det store dyret med letthet og uten motstand. Med hesten har du lite å stille opp med om du bruker tvang og makt,- i beste fall får du hesten til å gjøre som du ønsker, men med minimalt egenvilje og motivasjon inn i aktiviteten. Det gjør at du må gjete den og hele tiden passe på at den fortsetter å følge dine instrukser.

Vil du lære å lede en hesteflokk til å gjøre det du ønsker? Hvor kult er vel ikke det?

 

Hvor nyttig er denne kunnskapen? En hesteflokk er ikke akkurat en ansattgruppe…

Gjennom årtier med forskning på bruk av hest (og årtusener uten dokumentert forskning), både i terapi og som et pedagogisk verktøy, viser det seg at det er veldokumentert at den sosiale kompetansen opparbeidet i møte med hest, er direkte overførbart til kompetanse i møte med mennesker. Tenk det, en hest kan lære oss ett og annet.

 

Hvorfor være fysisk aktiv?

For å danne nye neurale kontaktpunkter, er hjernen avhengig av at vi er i fysisk aktivitet. Det vil si at innlæring ved inaktivitet går mye saktere og er mye mindre effektivt sammenlignet med læring under aktivitet. All forskning peker også på at å lære ved å gjøre, gir en helt annen erfaringsbase og integrasjon enn å kun gjennom kognitiv prosessering. Bevegelse og aktivitet under læring er derfor oppskriften på suksess.

De neurale koblingene i hjernen vår er også avhengige av restitusjon og hvile for å kunne utvikle seg. Og den beste hvilen er å koble ut tankevirksomheten/skru av pæra. Mange finner at en fysisk aktiv kropp gir en fri topp. Kan du kjenne deg igjen i det?

 

Har du vært med på workshops med hyppig gjesping og klokketitting mot lunsj? Jeg lover, her kommer tiden til å gå unna uten at du merker det.

 

Hvorfor legge det utendørs?

Det er vel ikke akkurat noen revolusjonerende nyhet at mange opplever større ro i naturen. Rent vitenskapelig ligger svingningene i naturen på ca 432 hz, som er en svingning som skaper harmoni og ro. Hjerterytme og hjerne stiller seg inn på frekvensen vi omgir oss med. Ikke til å undres over at vi opplever stress i nærvær av elektronisk støy, som ligger på helt annen frekvens. I rolige omgivelser vil innlæring gå raskere, du får mer tilgang til den kreative delen av hjernen, og vil oppleve generelt større velvære. Er vel heller ikke så rart at det er lettere å lære i et slikt miljø?

 

Hvorfor skal jeg tilpasse min kommunikasjon, er det ikke bedre at alle andre tilpasser seg?

Det hadde jo vært deilig om andre kunne endre seg for at samarbeidet kunne gå lettere. Men det viser seg å være vanskelig å tvinge gjennom endring hos andre og fører som oftest til at man selv blir frustrert. Ved å tilpasse egen kommunikasjon, kan du oppleve å få den responsen du ønsker deg. «For å bli en god leder, må du først bli god på å følge». Ref. Aristoteles

Gjennom å lære hvordan du fanger opp andres signaler og hvordan du mest hensiktsmessig responderer på de, legges grunnlaget for et produktiv samspill. Ønsker du å sette standarden i den flokken du leder?

 

Hva oppnår jeg med tilpasset kommunikasjon?

Ved å hele tiden være oppmerksom på den andres signaler kan du respondere hensiktsmessig og tilpasset. Det viser at du er interessert i den andre, ser og lytter, noe som inngir tillit. Tillit er grunnlaget for alle produktive relasjoner. Dette gir et samspill som gir en flyt i kommunikasjonen og hvor måloppnåelse kommer som et resultat.

Hvorfor ikke bygge grunnlaget sterkt, så slipper du å jage med pisken?

 

Hvilke ringvirkninger kan dette gi?

Jeg kunne snakket mye om lønnsomhet og bunnlinje og bærekraft og alle de fine salgsordene der. Men jeg dropper det. For jeg vet at det bare er bivirkningene, eller resultatene, av grunnlaget som er lagt. Det er lurt å begynne i riktig ende, så går jobben lettere.

 

Dette er da vel ikke noe nytt.

Neida, det er jo ikke noe nytt at kommunikasjon er viktig, og alle vet at det sosiale samspill legger grunnlaget for samarbeid, produktivitet og innovasjon.

Dessuten finner du mange bra kurs, foredrag og utdanninger innen dette området. Er du på utkikk etter den klassiske konferanserom-varianten, anbefaler jeg deg å velge noen andre. Om du derimot ønsker å praktisere, erfare og lære på nye og spennende arenaer, vil dette gi deg muligheten til å spisse din praktiske lederkompetanse innen kommunikasjon og samspill.

 

Er du med?

 

 

Vi setter opp faste arrangementer årlig for ledere.

Islandspesialisten A/S ivaretar alt det praktiske under reisene og prosessleder Linda Sund skreddersyr programmet.

 

 

  • Er du leder og ønsker utvikling i samspill og tilpasset kommunikasjon ?
  • Er dere et lederteam som ønsker å reise sammen for å utvikle ferdigheter som dere tar med tilbake til deres organisasjon?

 

Hva skjer etter reisen?

I et coachingforløp over ett år følges du i ditt daglige arbeid og har med praktiske eksempler å bruke i coachingsesjonene. Ved å se på hendelser, adferd og egen kommunikasjon sammen med en fortrolig gir mulighet til å utvikle deg på de områdene du trenger for å oppleve mestring og tillit i din rolle som leder.

 

Hvem passer dette for?

Du som har:

  • Ønske om en praktisk læringsarena
  • Ønske om større innsikt og økt kompetanse innen effektiv kommunikasjon og samspill
  • Ønske om å bli bedre kjent med egne kvaliteter og hvordan bruke de til å lede andre
  • Ønske om unike reiseopplevelser i kombinasjon med faglig innhold
  • deltatt på andre lederutviklingsprogram, workshops og kurs og som er klar for noe annerledes og lærerikt

 

 

Kundene våre sier: 

 

«Mine opplevelser var at jeg sprengte flere grenser som jeg aldri kunne forutse var mulig. Ledelsen underveis og gjennom de fysiske aktivitetene var meget gode. Jeg fikk kjenne på følelse av mestring der jeg minst forutså det.» Kari Englund

 

«Det var en rød tråd gjennom opplegget, både når det gjaldt ulike aktiviteter og gruppesamlinger. Aktivitetene var gode øvelser som poengterte teori og ulike temaer» Angelica Berg

 

«Praksis og teori knyttet godt sammen. Praktisk ledertrening og innsikt i egne ressurser. Meget bra!» Lone Hansen

 

«Dette gir verdifull utvikling både for selvledelse og ledelse. Har man kunnskap og innsikt i å lede seg selv på en god måte, vil man bruke dette til også å lede andre» Kari Englund

 

«Jeg opplevde at vi alle fikk ulike områder som utfordret vår komfortsone og lederskap. Godt faglig innhold som startet viktige refleksjoner om seg selv og andre, som menneske og leder.» Catrin Karlsen

 

«Totalopplevelsen var helt super-turen var virkelig gjennomtenkt! Det var virkelig en opplevelse, både med tanke på alt vi fikk være med på, og av personlige opplevelser og oppdagelser underveis.» Mari Lie

 

«Reisen vår ble en spektakulær opplevelse» Elisabeth Hveem

 

«Det var virkelig flotte opplevelser og lærdom» Peter M. Hagen

 

 

 

 

Meld deg på nyhetsbrevet for oppdatert informasjon om programmet og reisene.

 

 

Ta kontakt for nærmere beskrivelse og pris.

Påvirkningskraft

 

Kontakt oss for en prat!