Metodikk

Metoder og verktøy

 

Vi tror ikke at man blir en god leder utelukkende av å lese teori. Det finnes allikevel en rekke verktøy som kan være nyttige når de brukes bevisst og handlingsrettet. Vi har samlet det beste fra forskningen, og tilbyr derfor våre kunder en serie verktøy og metodikk som kan prøves ut og testes i egen hverdag.

Med tro på at små endringer i adferd legger grunnlag for store resultater, tilbys praktisk håndterbare og anvendelige ledelses-og kommunikasjonsverktøy. Dette legger igjen grunnlaget for verdifullt og produktivt samspill med andre. Gjennom systematisk prosess sikres det at tilegnet kunnskap implementeres i arbeidshverdagen.

Metodene vi bruker er basert på anerkjent teori, men vi ser ikke på teori som fasit for utøvelse av god ledelse. I praksis handler ledelse om praksis. Hos oss er forskning og teorier å regne som ideer og hypoteser for god lederatferd. Hypotesene må prøves ut i egen hverdag for å gjøres gyldige.

Som virkemiddel brukes praktiske øvelser og effektive coaching -teknikker og metodikk hentet fra bla. kognitiv terapi, coaching og Nevro Lingvistisk Programmering. Som deler av kommunikasjonsundervisningen, brukes i enkelte tilfeller også horse assisted leadership development som en del av metodikken. Erfaringer fra ledere sier at dette er en praktisk, annerledes og svært lærerik måte å erfare egen adferd og kommunikasjonsstil.

 

Trening

Det er avgjørende å trene på den atferden man vil se mer av. Kunnskap er viktig, men ikke nok, man må etablere nye vaner for å skape endring. Dette krever praktisk øvelse over tid. Vi arbeider derfor mye med bruk av praktiske oppgaver, hvor lederne får bryne seg på kjente problemstillinger og trene på å bruke nye ferdigheter.

 

Handling

Vi unngår tunge analyser og omfattende målinger – fordi det som regel finnes nok kunnskap. Oppmerksomheten rettes heller mot å sette i gang bevegelser og prøve ut ny atferd – fordi det aldri blir noen forandring uten at noen gjør noe annerledes. Og så analyserer vi, lærer og justerer underveis. Vi ser at det skapes mot, handlekraft og bevegelse i disse erfaringsbaserte prosessene.

Vi gir deg praktiske verktøy til å skape forandring. Med denne kompetansen lærer du hvordan du får frem det beste i deg selv og andre.

Effektive metoder for varige endringer

Kontakt oss for en prat!