Metodikk

Metoder og verktøy

Menneskene i Sund Leadership har et bredt spekter av erfaring, utdanning og metoder å by på.

Som virkemiddel bruker vi effektive coaching teknikker og Nevro Lingvistisk Programmering. NLP er effektive teknikker og metoder som endrer tanke- og handlingsmønstre, og som raskt gir endring og ønskede resultater. NLP har vært brukt over hele verden innen toppidrett, prestasjonsledelse og personlig utvikling i over 30 år.

Lidenskapen vi har til felles, er å utvikle sunt lederskap, – med fokus på hvilke verdier og ringvirkninger hvert enkelt menneske skaper.

Les gjerne mer om hver av oss i teamet for å bli kjent med vårt engasjement og erfaring under fanen “Menneskene”.

 

 

Vår filosofi bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter.  Vi gir deg praktiske verktøy til å skape forandring. Med denne kompetansen lærer du hvordan du får frem det beste i deg selv og andre.

Vi viser deg hvordan du tar i bruk dine kjerneressurser og kvaliteter. 

 

Endring av etablerte tanke-og handlingsmønstre er en prosess som må foregå over tid. Og for at ny kunnskap og læring skal ha effekt, må det feste seg i nevrologien og følelsesapparatet vårt.

 

Gjennom utviklingsprosessen vil det interne filter være åpent for nye sannheter, nye perspektiver og ny lærdom.

 

Vi samarbeider om å etablere og integrere dine nye innsikter, slik at ny lærdom overføres til det miljøet hvor dette skal omsettes til nye handlingsmønstre.

 

 

Effektive metoder for varige endringer

Kontakt oss for en prat!