Tjenester

Hva gjør vi

T

Kartlegger

Avdekker behov og muligheter. 

Finner løsninger

I samarbeid med beslutningstaker, finner vi realistiske løsninger på eventuelle utfordringer og hvilke mulighetsrom bedriften har for utvikling og vekst. 

Kompetanse i praksis

Kort om kompetanse og praksis her.

Hvem er vi

Linda Sund

Daglig leder

Samarbeidspartnere

Sund Leadership - Island

KONTAKTINFORMASJON

Telefon: 977 40 159
E-post: linda@sundleadership.no

SUND LEADERSHIP

Storgata 15
1776 HALDEN

Org.nr: 927 157 446